Zonder uw steun kunnen wij niet blijven bestaan.

Stichting Kinderboerderij Voorschoten is geen commercieel bedrijf, maar een stichting zonder winstoogmerk. De kinderboerderij vraagt geen entree aan haar bezoekers. Omdat een groot deel van de subsidie zal wegvallen, zijn wij in de toekomst afhankelijk van supporters en sponsors om de kinderboerderij draaiende te houden. Alle sponsorgelden en donaties komen geheel ten goede aan de kinderboerderij en haar bewoners. Denk daarbij dan aan kosten voor voer, hooi, dierenarts en onderhoud van de dierenverblijven en het terrein.

Stichting kinderboerderij Voorschoten is in bezit van de ANBI-status.
Schenkers aan de kinderboerderij kunnen hierdoor gebruik maken van fiscale voordelen.

Word supporter van de kinderboerderij!

U kunt de kinderboerderij steunen door minimaal €20 per jaar "supporter van de kinderboerderij" te worden.

Uw bijdrage wordt geïnd via een automatische incasso procedure.
Als supporter ontvangt u 2 maal per jaar een nieuwsbrief en u wordt uitgenodigd voor onze jaarlijkse supporters dag.
U bent tijdens openingstijden altijd welkom om te bekijken of uw geld goed wordt besteed.
Eenmalige donaties zijn ook altijd welkom! op banknr NL 39 RABO 0157 2962 02 tnv Stichting Kinderboerderij Voorschoten.

Aanmeldingsformulier Supporter

Ondernemer! word sponsor van de kinderboerderij!

U kunt met uw bedrijf sponsor worden van de kinderboerderij met een bedrag van minimaal €200 per jaar of hoofdsponsor met een bedrag van minimaal €750 per jaar.

Wat kan uw bedrijf van ons verwachten?

Als sponsor kunt u bepalen waaraan uw bijdrage besteed moet worden, waarbij u kunt aangeven dat die bestemd dient te worden voor: educatie, of voer en verzorging, of onderhoud van opstallen, of zorg.
Een lijst van onkosten waaraan u uw bedrijf kunt verbinden kunt u hier downloaden, wellicht heeft u daar een eigen idee over, waaraan in overleg vorm gegeven kan worden. Zo wordt uw bedrijf gekoppeld aan een activiteit, die binnen onze doelstelling valt en past bij uw bedrijf. Dat wordt op onze sponsorboom en op onze website duidelijk zichtbaar vermeld.

Voor alle sponsors geldt:
Uw bedrijfsnaam en eventueel logo op onze website vermeld.
Uw bedrijfsnaam en logo zichtbaar in onze sponsorboom.
Uw bedrijf wordt uitgenodigd voor supporter- en sponsorbijeenkomsten, waar uw bedrijf zich kan presenteren, in overleg met de directie.
U ontvangt als sponsor twee keer per jaar een  digitale nieuwsbrief.
U bent tijdens openingstijden altijd welkom om te bekijken of uw geld goed wordt besteed.

Met liefst 33.000 bezoekers per jaar zet u uw bedrijf op een positieve manier in de markt!