Stichting Kinderboerderij Voorschoten is gelegen in Landgoed Rosenburgh. Een prachtig groen park waarvan de kinderboerderij in het midden gelegen is, op de centrale parkeerplaats kunt u ruim parkeren.
Op de kinderboerderij organiseren wij veel activiteiten, kinderfeestjes en voor scholen en BSO's hebben wij een educatief programma.
Er zijn verschillende ruimtes tijdens openingstijden te huur. U kunt ons ook volgen via Facebook, de actuele berichten plaatsen wij ook daar.

De kinderboerderij is rolstoelvriendelijk met aangepast toilet.

Graag zien wij u op onze prachtige kinderboerderij.

Stichting Kinderboerderij Voorschoten is een stichting zonder winstoogmerk. De Stichting is 9 december 2013 opgericht.

De Stichting heeft ten doel het in het algemeen belang leveren van een bijdrage aan het in contact brengen van inwoners van Voorschoten en omgeving met dier, natuur en milieu al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of  bevorderlijk kan zijn.

De kinderboerderij heeft 3 hoofdfuncties;
Openbare functie;      de toegang tot kinderboerderij is gratis.
Educatieve functie;   er is educatiemateriaal aanwezig voor scholen en BSO's.
Zorgfunctie;                 cliënten kunnen terecht voor een passende dagbesteding.

Wie verzorgen de kinderboerderij?

Medewerkers
De Stichting heeft medewerkers in dienst om de kinderboerderij te verzorgen en 7 dagen per week draaiende te houden.

Sandy Seijn is beheerder, dierenverzorgster en clientenbegeleidster.
Ingeborg is dierenverzorgster en clientenbegeleidster
Michelle is zaterdaghulp en dierenverzorgster in opleiding.

Cliënten
De kinderboerderij heeft ook een zorgfunctie en daarom werken wij ook met clienten. Iedereen , welke leeftijd dan ook, is welkom op onze boerderij voor een dagbesteding.

Vrijwilligers.
De stichting heeft ook een aantal vrijwilligers om mee te helpen met bepaalde taken op de kinderboerderij.
Otto is manusje van alles, Frans is de imker, Riekje is onze tuinvrouw.
Er zijn in de week ook een aantal vrijwilligers die ons met de andere klussen helpen, samen zoeken wij naar een gepaste klus. Want hulp is altijd welkom!

Stagaires.
Op de kinderboerderij begeleiden wij ook stagaires. Het Wellant College uit Oegstgeest is een school waar wij mee samen werken, maar andere stagaires zijn ook welkom. De stage moet wel voor een langere tijd zijn, maatschappelijke stages zijn voor ons niet haalbaar .

Bestuur.
De kinderboerderij is een Stichting met een Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht bestaat uit 4 vrijwilligers die deze functie naast hun eigen werk vervullen. Zij zorgen voor de financiën, contacten met gemeente, toekomst plannen en het personeel. Ongeveer 4 keer per jaar vergaderen zij met elkaar en worden de doelen opgesteld waaraan zij samen werken met de beheerder.

AVG

Sinds mei 2018 geldt deze Algemene Verordening Gegevensbescherming.

De Stichting heeft hier ook mee te maken. Bent u supporter of sponsor van de kinderboerderij? Dan bewaren wij uw naam, mailadres en telefoonnummer veilig achter slot en grendel. Voor automatische incasso hebben wij uw banknummer ontvangen, deze bewaren wij op dezelfde manier. Alleen de penningmeester kan over deze gegevens beschikken. Ze worden uiteraard met niemand gedeeld!

Boerderijregels

Het betreden van de kinderboerderij is altijd op eigen risico.
De volgende regels gelden op de kinderboerderij om het voor iedereen (mens en dier) zo aangenaam mogelijk te maken.

Omgang met onze dieren.
* Wees vriendelijk voor onze dieren, laat ze naar je toekomen.Geen enkel dier vind het leuk om opgejaagd te worden !!
* Wees altijd voorzichtig. Onze dieren zijn gewend aan mensen, maar ze kunnen onverhoopt een keer bijten of trappen. Dieren blijven tenslotte dieren.
* Onze dieren mogen absoluut niet gevoerd worden!!! Dit is in het belang van de dieren maar ook van de bezoekers.

Regels op het terrein.
* Wees vriendelijk voor elkaar en voor de medewerkers.
* Houd het erf schoon en gooi afval in de daarvoor bestemde afvalbakken.
* Wees zuinig op de aanwezige spullen.
* Skeeleren, skateboarden, voetballen etc. is niet toegestaan.
* Honden zijn toegestaan mits ze aangelijnd zijn, honden mogen niet in de dierenweiden.
* Ongewenst gedrag en intimidatie wordt niet getolereerd.

Volg altijd de aanwijzingen op van ons personeel. Wanneer er problemen en/of klachten zijn, wendt u zich dan tot één van onze medewerkers.